2020 04/01ー04/11 Hervé Humbert, Maki Takano
    03/11ー03/28 Ayaka Nishino, Masakazu Fukuta
    02/19ー03/07 Takashi Sasaoka
    02/11ー02/15 Makiko Yoshinaka
    01/15ー02/08 Hiroko Kawasaki, Nobutsuna Tara
  2019 11/27ー12/14 Charity & Auction《Little us  Who are we ? 》 by 50 artists
    11/06ー11/23 Toru Kuranuki, Koju Takahashi
    10/23ー11/02 Kanae Kato, Shinko Taguchi
    10/02ー10/19 Mikołaj Poliński, Daniel Koniusz
    07/05ー07/07 ART OSAKA 2019/Shiro Ishibashi,Mikołaj Poliński, Yumiko Yamashita, Yukyo Yamamoto
    06/05ー06/22 Yukyo Yamamoto
    05/15ー06/01 Keiko Ikeda
    03/27ー04/13 Yumiko Yamashita
    03/13ー03/23 Kazuo Shimakage
    02/20ー03/09 Japanese Art Sound Archive : Norio Imai, TWO HEARTBEATS OF MINE, 1976
    01/30ー02/16 Mamoru Fujieda, Akihiko Inoue, Tomoko Inagaki
       
  2018 11/30ー12/16 Charity & Auction《Vanishing words》 by 50 artists
    11/15ー11/25 Kankyu Okamoto
    11/01ー11/11 Tetsuro Goda
    10/11ー10/28 Naoki Yamamoto
    06/07ー06/24 Yoichi Hirata, Kazuaki Kikuchi
    05/17ー06/03 Jun Koshino
    04/05ー04/22 Ryuichi Yahagi
    03/15ー04/01 Mikołaj Poliński
    02/15ー03/04 Sadaharu Horio
    01/18ー02/04 Etsuro Kato
       
  2017 11/30ー12/17 Charity《Dozen Messages - earth
    11/02ー11/26 Fumiko Oka, Takako Higashihata
    06/01ー06/18 Shiro Ishibashi, Haruko Taniuchi
    05/11ー05/28 Shige Amano, Shigeru Oyatani
    04/06ー04/23 Mugi Nakajima
    03/09ー03/26 Hidenobu Ukigawa
    02/09ー02/26 Yumiko Yamashita
    01/12ー01/29 Tamako Nakanishi, Nobutsuna Tara
       
  2016 12/01ー12/18 Charity《Dozen Messages - ocean
    11/03ー11/20 Chitose Noguchi
    10/06ー10/23 GUP-py
    05/12ー06/19 Norio Imai
    04/07ー04/24 Etsuro Kato
    03/10ー03/2 Yukyo Yamamoto
    02/11ー02/28 Yukari Ura
    01/14ー01/31 Keiko Ikeda
       
  2015 12/03ー12/27 Charity《Dozen Messages
    11/05ー11/22 Yumiko Yamashita
    10/08ー10/25 Yumiko Yamasaki
    05/28ー06/14 Akira Matsuda, Daijiro Hama
    04/02ー04/19 Hiroyuki Tanaka, Chitose Noguchi(C)2014 Plus1art