Charity & Auction
vanishing words in the world

no.32: 11/30ー12/16


 
métamorphose of the time
Kankyu Okamoto

no.31:11/15ー11/25


 
Tetsuro Goda
no30:11/01ー11/11


 
t o u k a
Naoki Yamamoto
no.29:10/11ー10/28


 
AiliasーEverything except This
Yoichi Hirata, kazuaki kikuchi
no28:6/07ー06/24


 
p r i s m s
Jyun Koshino

no.27:05/17ー06/03


 
Stone viewー walk around Laguna Verde and Takahama
Ruiichi Yahagi

no.26:04/05ー04/22


 
Five Movements
Mikołaj Poliński

no.25:03/15ー04/01


 
A Matter of Couse New York Memo
Sadaharu Horio

no.24:02/15ー03/04


 
Six motets
加藤悦郎
Etusro Kato
no.23:01/18ー02/04

(C)2014 Plus1art