Ja.  En.


  
2015

  2016

  2017

  2018

  2019

 

 2020


43 01/15ー02/08
Light gradation
Hiroko Kawasaki, Nobutsuna Tara
2019


42 11/06ー12/14
Charity & Auction
Little us   Who are we ?

41 11/06ー11/23
Dialogue under the rainbow
Toru Kuranuki, Koju Takahashi
40 10/23ー11/02
in the constellation
Kanae Kato, ShinkoTaguchi
39 10/02ー10/19
DOOR OPENED FOR MOONLIGHT - 間
Mikołaj Poliński, Daniel Koniusz  07/05ー07/07
ART OSAKA 2019
Shiro Ishibashi, Mikołaj Poliński, Yumiko Yamashita, Yukyo Yamamoto38 06/05ー06/22
f a i t n o i s e
Yukyo Yamamoto37 05/15ー06/01
l i g h t  c r o s s i n g
Keiko Ikeda


36 03/27ー04/13
fo s s i l p a p e r
Yumiko Yamashita

35 03/13ー03/23
N u d e
Kazuo Shimakage34 02/20ー03/09
Japanese Art Sound Archive : 
Norio Imai, TWO HEARTBEATS OF MINE, 1976

33 01/30ー02/16
reading fermentaition
Mamoru Fujieda, Akihiko Inoue, Tomoko Inagaki
201832 11/129ー12/16
Charity & Auction
vanishing words in the world


31 11/15ー11/25
métamorphose of the time 
Kankyu Okamoto


30 11/01ー11/11
Tetsuro Goda

29 10/11ー10/28
t o u k a
Naoki Yamamoto

28 6/7ー6/24
Ailias - Everything except This
Yoichi Hirata ・Kazuaki Kikuchi

27 5/17ー6/3
P r i s m s
Jun Koshino

26 4/5ー4/22
Stone view
walk around Laguna Verde and Takahama
Ryuichi Yahagi25 3/15ー4/1
Five Movements
Mikołaj Poliński

24 2/15ー3/4
A Matter of Course /New York Memo
Sadaharu Horio

23 1/18ー2/4
6 Motets
Eturo Kato

2017


22 11/30ー12/17
Dozen Messages /ocean

HiroshiI IKEDA・Tomoko INAGAKI
Akihiko INOUE・Kinuko UENO
Mariko OHASHI・Kanae KATO・Aish GEN
Kyoko SUCHI・Kyoko SUMIYA
Hiroyuki TANAKA・Nobutsuna TARA
Yumiko YAMASHITA

21 11/02ー1126
Cairn of sounds
Norio Iami


20 10/12ー10/29
RONDO - Passage and Painting
Fumiko Oka・Takako Higashihata


19 06/01ー06/18
soft touches
Shiro Ishibashi・Haruko Taniuchi


18 05/11ー05/28

r o o f
Shige Amano・Shigeru OyataniI

17 04/06ー04/23 WM painting works
mugi nakajima


16 03/09ー03/26 Airium
Hidenobu Ukigawa


15 02/09ー02/26 White Figure
Yumiko Yamashita

14 01/12ー01/29 In the sphere
Tamaco NakanishiNobutsuna Tara
201613 12/01ー12/18 Dozen Massages ーEarth

Keiko IKEDA・Akihiko INOUE・Masao KIHARA
Fumi TERAWAKI
・Takashi TOCHIYAMA
Takako HIGASHIHATA・Akira MATSUDA
Toshio MIYAOKA・Shoji MOTOKI
Ryuichi YAHAGI・Kosaku YAMADA
Yukyo YAMAMOTO
12 11/03ー11/20
Planet E
Chitose Noguchi


11 10/06ー10/23
Parallel Experiences
GUP-py

10 05/12ー06/19 Clezio, Koi, Article 9
Norio Imai


09 04/07ー04/24 Line vibration
Etsuro Kato


08 03/10ー03/27 Fake Blues
Yukyo Yamamoto


07 02/11ー02/28 Bubbles
Yukari Ura


06 01/14ー01/31 Light Moving
Keiko Ikeda
201505 12/03ー12/27
Dozen Messages

Fumiko OKA・Michiko UESHIMA
Kawano KENTO・Hiroyuki TANAKA
Keiko TAMURA・Nobutsuna TARA
Fumi TERAWAKI・Tamako NAKANISHI
Masato SUNAMI・Keiko NAKAMURA
Komichi HARUNARI・Masaki FUJIWARA

04 11/05ー11/22 The cotour of the air
Yumiko Yamashita


.03 10/08ー10/25 Entropy Whisper
Yumiko Yamazaki


02 05/28ー06/14 N o - I s
Akira Matsuda・ Daijiro Hama


01 04/02ー04/19 Perspective Drawing of The Echo
Hiroyuki Tanaka・Chitose Noguchi

           

(C)2014 Plus1Art