2017


22 11/30ー12/17
Dozen Messages /ocean

IIKEDA Hiroshi・INAGAKI Hiroko
INOUE Akihiko・UENO Kinuko
OHASHI Mariko・KATO Kanae・GEN Aish
SUCHI Kyoko・SUMIYA Kyoko
TANAKA Hiroyuki・TARA Nobutsuna
YAMASHITA Yumiko

21 11/02ー1126
Cairn of sounds
IMAI Norio


20 10/12ー10/29
RONDO - Passage and Painting
OKA Fumiko・HIGASHIHATA Takako


19 06/01ー06/18
soft touches
ISHIBASHI Shiro・TANIUCHI Haruko


18 05/11ー05/28

roof
AMANO Shige・OYATANI Shigeru

17 04/06ー04/23 WM painting works
nakajima mugi


16 03/09ー03/26 Airium
UKIGAWA Hidenobu


15 02/09ー02/26 White Figure
YAMASHITA Yumiko


14 01/12ー01/29 In the sphere
NAKANISHI TamacoTARA Nobutsuna
201613 12/01ー12/18 Dozen Massages ーEarth

IKEDA Keiko・INOUE Akihiko・KIHARA Masao
TERAWAKI Fumi
・TOCHIYAMA Takashi
HIGASHIHATA Takako・MATSUDA Akira
MIYAOKA Toshio・MOTOKI Shoji
YAHAGI Ryuichi・Yamada Kosaku
YAMAMOTO Yukyo12 11/03ー11/20
Planet E
NOGUCHI Chitose


11 10/06ー10/23
Parallel Experiences
GUP-py

10 05/12ー06/19 Clezio, Koi, Article 9
IMAII Norio


09 04/07ー04/24 Line vibration
KATO Etsuro


08 03/10ー03/27 Fake Blues
YAMAMOTO Yukyo


07 02/11ー02/28 Bubbles
URA Yukari


06 01/14ー01/31 Light Moving
IKEDA Keiko
201505 12/03ー12/27
Dozen Messages

OKA Fumiko・UESHIMA Michiko
KENTO Kawano・TANAKA Hiroyuki
TAMURA Keiko・TARA Nobutsuna
TERAWAKI Fumi・NAKANISHI Tamako
SUNAMI Masato・NAKAMURA Keiko
HARUNARI Komichi・FUJIWARA Masaki

04 11/05ー11/22 The cotour of the air
YAMASHITA Yumiko


.03 10/08ー10/25 Entropy Whisper
YAMAZAKI Yumiko


02 05/28ー06/14 N o - I s
MATSUDA Akira・HAMA Daijiro01 04/02ー04/19 Perspective Drawing of The Echo
TANAKA Hiroyuki・NOGUCHI Chitose

           

(C)2014 Plus1Art