ARCIVES |2020 |2019 |2018  |2017  |2016  |2015 

 
no.42
2019 11/27(wed)ー 12/14(sat)


Charity & Auction Little us Who are we ?


   


related Events


 12/08(sun) PM 3〜 TALK:Shigeto DOBATA


 venue Toen Kaikan(1 minuite from +1art)
 fee  500yen(with 1 drink)  ●The closing day of +1 art, but we will temporarily open the gallery at 13:00 - 14:30.


  Reference books
[Significant to non-working ants]
(Media factory)
 

Shigeto DOBATA, Ph.D.

Laboratory of Insect Ecology,
Graduate School of Agriculture,
Kyoto University
 12/14(sat) PM 3〜 Final Auction & Sound performance

 


 venue +1art
 fee  free


  The final bid is made by visitors at the gallery.
  The performance of the sound and light artist Tadashi Yonago is a must-watch / listen.
Tadashi YONAGO

Trombone piano player. He is trying to make performances and sounds with his own instruments.
 A r t i s t s Works using a wooden box of 155 x 155 x 60 mm
Sonir 01
(Yuta Uozumi , SjQ)

02
Shige AMANO

03
Shin IKEDA

04
Shiro ISHIBASHI

05
Akihiko INOUE

06
Norio IMAI

07
Hidenobu UKIGAWA

08
Hervé Humbert

09
Kunio OSHIRO

10
Hidetaka KAJI


11
Etsuro KATO


12
Kanae KATO

13
Hiroko KAWASAKI

14
Yasuaki KUZUMOTO

15
Toru KURANUKI

16
GEN Aish

17
Kent Kawano

18
Kaoru SAKO

19
Takashi SASAOKA

20
Yuhi SATO

21
Ryuhei SHIBATA

22
Kanako SHINTAKU

23
Kyoko SUCHI

24
Masato SUNAMI

25
Kyoko SUMIYA

26
Hiroyuki TANAKA

27
Haruko TANIUCHI

28
Nobutsuna TARA

29
TakashiTOCHIYAMA

30
Fukumi NAKAZAWA

31
Yuki NAGASAWA

32
Mugi NAKAJIMA

33
Tamako NAKANISHI

34
Koji NARADA

35
Ayaka NISHINO

36
Aoi HAYASHI

37
Masakazu FUKUDA

38
Yukio FUJIMOTO

39
Masaki FUJIWARA

40
FUYUJI

41
Satoko MATSUI

42
Akira MATSUDA

43
Toshio MIYAOKA

44
Sosho MOCHIDA

45
Shoji MOTOKI

46
Mei MORI

47
Kikuko MORIMOTO

48
Yumiko YAMASHITA
       
       

49
Naoki YAMAMOTO

50
Yukyo YAMAMOTO