2024
YAMAMOTO SAYURI

Living Sketch
YAMAMOTO Sayuri
#21:June 05 - 15

e20

Living Sketch
YAMAMOTO Sayuri
#20:March 20 - 30

2023
e18

connect to far
FUKUI Haruka
#19:April 05 - 15

e18

Garden with Scales
MURAKAMI Rumi
#18:March 01 - 11

2022
e17

AKABOSHI Masanori
#17:Decembe 03 & 04

e16

last night...
KAWASHIMA Nana
#16:November 02 - 12

e15


MAEDA Akane
#15:0ctober 12 - 22

e14


ROKKON Yurika
#14:May 18 - 28

e13

Sweet sun
KIKUICHI Maguro, MURAKAMI Rumi
#13:March 30 - April 09

e12

on the two slopes
INOUE Akihiko
#12:January 6 - February 12

2021
e11

CON・CERT
FUJIMOTO Yukio・KODERA Michiru・SATO Yuhi・HAYASHI Aoi YAMAMOTO Yukyo,others
#11:November 03-21

e09

FLOW
SHINTAKU Kanako
#10:June 02-12

e09

A vacant seat
OKAMOTO Rie, HASHIDUME Chinatsu, MIYAKE Yuki
#09:May 19-29

e08

Draw
KIKUCHI Kazuaki
#08:April 07-17

e07

Emptiness and lamp
TAKAHATA Sae
#07:March 03-13

e06

Internal injury
MURASAKI Kanako
#06:February 17- 27

e05

Seams of Respresentation
NAKAMORI Midori
#05:February 03- 13

2020
e04

Mold of Breath
HAYASHI Aoi
#04:November 04-14

e03

Sound of a Drop
HAYASHI Aoi
#03:April 01-12

e02

p/s/b/p
SATO Yuhi
#02:March 11-21

e01

TIMES 2020
SASAOKA Takashi
#01:February 19-March 07